Societatea Comerciala "CONELT" este inregistrata la Oficiul Registrul Comertului cu nr. J32/1090/91 C.U.I. R796298, forma juridica – societate cu raspundere limitata cu capital privat infiintata in anul 1991.

Societatea are sediul social in Sibiu, Str. Alba Iulia nr.78 si este inregistrata la Inspectoratul in Constructii al Judetului Sibiu, ca societate specializata in executarea lucrarilor in domeniul constructiilor si instalatiilor, prevazute in obiectul de activitate.


Socetatea este organizata si dotata tehnic, prestand lucrarile pe baza experientei si a personalului angajat calificat. Se exercita un control al executiei prin responsabilul tehnic cu executia conform reglementarilor in vigoare, pe baza sistemului de asigurarea calitatii certificat ISO 9001/2000 si ISO 14001/1996.

Societatea angajeaza lucrari de antrepriza generala la cheie pentru obiective de investitii si lucrari de modernizari si amenajari in domeniul constructiilor, instalatiilor si tehnica mediului.

Societatea presteaza activitati de service pentru tehnica incalzirii prin compartamentul specializat si atestat.


Dorim sa fim partenerul sigur al investitorului pentru lucrarea incredintata la calitatea, termenul si pretul angajat.